დღეს,  თბილისის საკრებულოს სხდომაზე გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის  16 დღიანი კამპანიის დაწყებასთან დაკავშირებით საკრებულოს წევრმა მარიამ ზაქარიაშვილმა განცხადება გააკეთა.

„ 25 ნოემბერი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო  დღეა. ქალთა მიმართ ძალადობა გენდერული ნიშნით ადამიანის უფლების დარღვევის ყველაზე მძიმე ფორმაა, რომელიც ქალების სიცოცხლის,  უსაფრთხოების,  ჯანმრთელობის,  ღირსების, პირადი ცხოვრებისა და სხვა არსებითი პირობების  უფლების ხელყოფას განაპირობებს. ასევე, ცხოვრებისა და საბაზისო განვითარების შესაძლებლობებს ართმევს“.-  განაცხადა მარიამ ზაქარიაშვილმა

მისი თქმით,  ჩვენს ქვეყანაში მედია  დიდ წილად ძალადობის ამბავს  ეთიკის ნორმის დარღვევით წარნმოაჩენს. დიდ წილად არაკორექტული კითხვები შესაძლებელია ძალადობის მაპროვოცირებელი გახდეს.

„ნებისმიერი სახის ძალადობა, ძალადობაა. ეს იქნება ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური,  ეკონომიკური თუ უბრალოდ იძულება. სახელმწიფო გვიცავს ძალადობისგან, შესაბამისად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ცხელ ხაზს, ანონიმურობა დაცულია“ -აღნიშნა საკრებულოს წევრმა.