იმერეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებმა, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, კურორტ ნუნისის მიმდებარედ, სახელმწიფო ტყეში დაურეგისტრირებელი სახერხი საამქრო გამოავლინეს. საამქროს ტერიტორიაზე

აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული  5 კუბურ მეტრამდე  წიწვოვანი  სახეობის  პირველადი გადამუშავების  პროდუქტი  (ფიცარი), ასევე  4 კუბურ მეტრამდე სამასალე მერქანი.

ვინაიდან საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, მასალები, შემდგომი რეაგირების მიზნით,  გადაგზავნილია შესაბამის უწყებაში.