გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შვედეთის მთავრობის ურთიერთთანამშრომლობის მიმდინარე პროგრამის „გადავარჩინოთ ბუნება - საქართველო“ მხარდაჭერით, ქ. რუსთავში მასშტაბური ეკოლოგიური პროექტი ხორციელდება.

რუსთავის ჭალის ტყის კონსერვაციის მიზნით, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამსახურებისთვის,  რომელთა უშუალო კომპეტენცია და ვალდებულებაა რუსთავის ჭალის ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის პროცესში ჩართვა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით, სასწავლო სემინარები და დარგვის საველე სამუშაოები ჩატარდა. რუსთავის ჭალის ტყეში, დაახლოებით 2000 კვ.მ. ტერიტორიაზე დაირგო 400 ძირი ჭალის მუხის, ფშატის და თელას ნერგები.

პროგრამის “გადავარჩინოთ ბუნება - საქართველო”-ს ფარგლებში, 2023 წელს, რუსთავის ჭალის ტყის 160 ჰა ფართობისთვის მომზადდა ტყის აღდგენა-გაშენების დეტალური გეგმა. აღნიშნული გეგმის მიხედვით, გაიმართა რუსთავის ჭალის ტყის აღდგენის სასწავლო სემინარი რუსთავსერვის ცენტრის, მუნიციპალური ინსპექციის, ახალგაზრდული დეპარტამენტის და რუსთავის მუნიციპალიტეტის სხვა შესაბამისი უწყებების თანამშრომლებისთვის. სემინარი მოიცავდა 2 ფაზას. პირველ ეტაპზე გაიმართა ორდღიანი სემინარი, სადაც მონაწილეები გაეცნენ ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის ღონისძიებების შესახებ შემუშავებულ სასწავლო მეთოდოლოგიას, მეორე ეტაპზე კი განხორციელდა ორდღიანი დარგვის საველე სამუშაოები.