ქალაქის დასუფთავებას დამატებით ქუთაისის მერიის მიერ შეძენილი სამი სპეციალური მანქანა უზრუნველყოფს.
სპეც მანქანები ქალაქს უკვე ემსახურება. ეს კიდევ მეტად ოპერატიულს გახდის ა(ა)იპ ,,სპეციალური სერვისების“ მუშაობას. რაც პირველ რიგში ქალაქში სისუფთავის შენარჩუნებას ემსახურება.