საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა შეხვედრები გამართა, სების საბჭოს წევრობის მსურველთა იმ კანდიდატებთან, რომელიც კომისიამ შეარჩია.

პრეზიდენტი განაგრძობს სების საბჭოს წევრის 4 ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად ახალ კანდიდატთა შერჩევის გამჭვირვალე პროცესს, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლების განმავლობაში, საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ მაღალი პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატებს.

ამ მიზნით, პრეზიდენტმა 16 მაისს შეხვედრები გამართა შესარჩევი კომისიის მიერ წარდგენილ ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის 5 კანდიდატთან. 

საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს დაკომპლექტება უმნიშვნელოვანესია ეროვნული ბანკის სრულფასოვანი ფუნქციონირების, მისი დამოუკიდებლობისა და რეპუტაციის შენარჩუნებისათვის. ამასთანავე, ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა ევროკავშირის 9 დათქმის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შემოსული 28 განაცხადიდან კანდიდატთა შერჩევის უზრუნველსაყოფად წინადადებების მომზადების მიზნით, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების შესაბამისად, შეიქმნა კანდიდატთა შესარჩევი კომისია. 

10 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით, საქმიანობის პერიოდში, კომისიამ საბჭოს წევრობის მსურველთა განაცხადების დამუშავების, მათთან გასაუბრების მიზნით რამდენიმე სხდომა გამართა. 

2024 წლის 26 აპრილს, შესარჩევმა კომისიამ დაასრულა მუშაობა და საქართველოს პრეზიდენტს განსახილველად წარუდგინა 5 კანდიდატი, რომლებმაც შერჩევის პროცესში მოიპოვეს კომისიის ყველა წევრის მხარდაჭერა, შესაბამისად, შეირჩნენ კომისიის სრული კონსენსუსით. კომისიის ერთ-ერთმა წევრმა, ინტერესთა კონფლიქტის გამორიცხვის მიზნით, 2 აპლიკანტთან მიმართებით აცილება გააკეთა. 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ოფიციალურად მიმართა საქართველოს პარლამენტს შესარჩევ კომისიაში პარლამენტის წარმომადგენლის ნომინირებასთან დაკავშირებით, თუმცა პარლამენტმა ეს შეთავაზება არ მიიღო.