გუ­შინ, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცელ­და ვი­დეო, სა­დაც ჩანს, რომ პა­ტა­რა ბიჭს, რო­მე­ლიც ყვა­ვი­ლებს ყი­დის, გამ­ვლე­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი ეხ­მა­რე­ბა. ვი­დე­ო­ში ქალი პა­ტა­რას რამ­დე­ნი­მე ლა­რის კუ­პი­უ­რას აძ­ლევს და ბო­ლოს - დო­ლარს.

 ბავ­შვი ტი­რილს იწყებს, ამ­ბობს, რომ გრი­პი აქვს და წამ­ლის­თვის თან­ხა სჭირ­დე­ბა. ვი­დეო დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა გა­ა­ზი­ა­რა. მათი დიდი ნა­წი­ლი უც­ნობ ქალს აქებ­და, თუმ­ცა უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლე­ბი წე­რენ, რომ არას­რულ­წლო­ვა­ნის ვი­დე­ოს ამ სა­ხით გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია.

ლალი ბე­რი­ნაშ­ვი­ლი გი­ორ­გის დე­დაა, ქალ­მა პირ­ვე­ლად შვი­ლის ვი­დეო ოქ­ტომ­ბერ­ში ნახა. ამ­ბობს, რომ ჯერ კი­დევ მა­შინ უნდა მო­ე­თხო­ვა დაბ­ლოკ­ვა, რად­გან ვი­დე­ოს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბით მისი შვი­ლის უფ­ლე­ბე­ბი შე­ი­ლა­ხა.

ლალი ბე­რი­ნაშ­ვი­ლი:

- სამი შვი­ლი მყავს, უფ­რო­სი გო­გო­ნა მე­ო­რე კურ­სის სტუ­დენ­ტია, ძა­ლი­ან გა­ნი­ცა­და, ეს ვი­დეო რომ ნახა. კი­დევ მყავს ორი ბიჭი, გი­ორ­გი, ვინც ვი­დე­ო­ში ჩანს, უმ­ცრო­სია. გუ­შინ, შუ­ა­დღეს გა­მოქ­ვეყ­ნდა ეს ვი­დეო, თა­მარ ღლონ­ტის პრო­ფილ­ზე, ბავ­შვს ვინც ფულს აძ­ლევს, სტო­მა­ტო­ლო­გი ყო­ფი­ლა, ზიზი ჰქვია. ეს ვი­დეო შარ­შან­დე­ლია, ამ გო­გოს შე­მოდ­გო­მით ჰქონ­და გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ცოტა ნახ­ვა ჰქონ­და. გუ­შინ, რაც ამ თა­მარ ღლონტმა დადო, აფეთ­ქდა მთე­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი.

ყვე­ლა მე­გო­ბარ­მა და ნა­თე­სავ­მა და­მი­რე­კა. მიგ­ზავ­ნიდ­ნენ პი­რად­ში ვი­დე­ოს, ლალი, ეს შენი გიოა? - ნამ­დვი­ლად სი­კე­თე გა­მო­ი­ჩი­ნა, რომ და­ეხ­მა­რა, მაგ­რამ აუ­ცი­ლე­ბე­ლი არ იყო, რომ გა­მო­ექ­ვეყ­ნე­ბი­ნა. იქ­ნებ არ მინ­და და არ მსი­ა­მოვ­ნებს. გვი­წერ­დნენ სა­ლან­ძღავ კო­მენ­ტა­რებს, ყვე­ლას ვერც ვუ­პა­სუ­ხე.

- რა მოხ­და იმ დღეს, რო­დე­საც გი­ორ­გის ფული აჩუ­ქეს და შინ დაბ­რუნ­და?

- ბავ­შვს რა რე­აქ­ცია ჰქონ­და, რო­დე­საც გა­ი­გო, რომ მისი ვი­დეო გა­მოქ­ვეყ­ნდა?

- გუ­შინ ექ­სკურ­სი­ა­ზე იყო სკო­ლი­დან წა­სუ­ლი. რო­დე­საც დაბ­რუნ­და, ათი სა­ა­თი იყო ღა­მის, ვკი­თხე, ახა­ლი ამ­ბე­ბი არ გა­ი­გე-თქო, ნამ­ტი­რა­ლე­ვი ვი­ყა­ვი. მი­თხრა, კარ­გი რა დედა, მა­გა­ზე ტი­რი­ხა­რო? ძა­ლი­ან დიდი მად­ლო­ბე­ლი ვარ ამ პი­როვ­ნე­ბის რომ და­ეხ­მა­რა, მაგ­რამ არ უნდა გა­ე­სა­ჯა­რო­ვე­ბი­ნა.

- ეს თან­ხა სახ­ლში მო­ი­ტა­ნა?

დიახ, ტე­ლე­ფო­ნი იყი­და თა­ვის­თვის და სახ­ლის­თვი­საც პრო­დუქ­ტე­ბი.

წყარო: ამბები ჯი