შეხვედრაზე საჯარო სამსახურებში თანასწორობის პოლიტიკის გაძლიერებასა და  გამოცდილების გაზიარების შესახებ იმსჯელეს

სამუშაო შეხვედრაში მონაწილეობდნენ მთავრობის ადმინისტრაციის, იუსტიციის სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, პროკურატურის,  საჯარო სამსახურის ბიუროს, და სხვა პარტნიორი უწყებების წარმომადგენლები.

ღონისძიება ჩატარდა თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში, რომელიც წელს 15-22 ნოემბერს აღინიშნება. თანასწორობის კვირეულის მიზანია მრავალფეროვნებისა და თანასწორობის მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლება, ასევე, დისკრიმინაციის მსხვერპლთა ინფორმირება ხელმისაწვდომი სამართლებრივი მექანიზმების შესახებ. კვირეული აღინიშნება ტოლერანტობის საერთაშორისო დღესთან (16 ნოემბერი) დაკავშირებით და ხორციელდება საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის მიერ პარტნიორ ინსტიტუტებთან, ორგანიზაციებთან და მოკავშირეებთან ერთად.

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი თანასწორობის კვირეულში სხვა აქტივობებითაც იყო ჩართული. კერძოდ, გაიმართა საჯარო ლექცია სტუდენტებისთვის თემაზე "თანასწორობის უფლება”, ასევე, ადამიანის უფლებების და თანასწორობის თემაზე ჩატარდა უფასო იურიდიული ტრენინგები გორში, თბილისსა და ახალციხეში.