2022 წელს, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის პროგრამის, "მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების ბენეფიციართა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა" ფარგლებში, 2230-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა.

პროგრამის ბიუჯეტი 460 000 ლარი.


ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიაში ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მიმართულებით 12 პროგრამა მოქმედებს