სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ოფისში ბავშვთა უფლებების კომისრის მარია ლვოვა-ბელოვას დაკავების ორდერი გასცა. ამის შესახებ ინფორმაციას ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ავრცელებს.

ვლადიმერ ვლადიმირის ძე პუტინი, დაბადებული 1952 წლის 7 ოქტომბერს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, სავარაუდოდ პასუხისმგებელია ომის დანაშაულზე მოსახლეობის (ბავშვების) უკანონო დეპორტაციაზე და მოსახლეობის (ბავშვების) უკანონო გადაყვანაზე უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთში. ფედერაცია (რომის სტატუტის 8(2)(a)(vii) და 8(2)(b)(viii) მუხლებით). დანაშაულები სავარაუდოდ ჩადენილი იყო უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სულ მცირე, 2022 წლის 24 თებერვლიდან. არსებობს გონივრული საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ბ-ნი პუტინი ეკისრება ინდივიდუალურ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ზემოხსენებულ დანაშაულებზე, (i) ქმედებების უშუალოდ, სხვებთან ერთად და/ან ჩადენისთვის. სხვების მეშვეობით (რომის სტატუტის 25(3)(a) მუხლი) და (ii) იმის გამო, რომ მან ვერ განახორციელა კონტროლი სამოქალაქო და სამხედრო ქვეშევრდომებზე, რომლებმაც ჩაიდინეს ეს ქმედებები, ან დაუშვეს მათი ჩადენა, და რომლებიც იმყოფებოდნენ მის მოქმედების ქვეშ. უფლებამოსილება და კონტროლი, უმაღლესი პასუხისმგებლობის შესაბამისად (რომის სტატუტის 28(ბ) მუხლი).

ქალბატონი მარია ალექსანდრეს ასული ლვოვა-ბელოვა, დაბადებული 1984 წლის 25 ოქტომბერს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ოფისში ბავშვთა უფლებების კომისარი, სავარაუდოდ პასუხისმგებელია მოსახლეობის (ბავშვების) უკანონო დეპორტაციისა და მოსახლეობის უკანონო გადაყვანის ომის დანაშაულზე. (ბავშვები) უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ფედერაციამდე (რომის სტატუტის 8(2)(a)(vii) და 8(2)(b)(viii) მუხლის მიხედვით). დანაშაულები, სავარაუდოდ, ჩადენილი იყო უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სულ მცირე, 2022 წლის 24 თებერვლიდან. არსებობს გონივრული საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ქალბატონი ლვოვა-ბელოვა ეკისრება ინდივიდუალურ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას ზემოხსენებულ დანაშაულებზე, ქმედებების უშუალოდ, სხვებთან ერთად ან/და მეშვეობით ჩადენისთვის. სხვები (რომის სტატუტის 25(3)(ა) მუხლი).

II წინასასამართლო პალატამ მიიჩნია, პროკურატურის 2023 წლის 22 თებერვლის განცხადებებზე დაყრდნობით, რომ არსებობს გონივრული საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ თითოეულ ეჭვმიტანილს ეკისრება პასუხისმგებლობა ომის დანაშაულზე, მოსახლეობის უკანონო დეპორტაციაზე და უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მოსახლეობის უკანონო გადაყვანაზე. რუსეთის ფედერაციას, უკრაინელი ბავშვების მიმართ.

პალატამ მიიჩნია, რომ ორდერები საიდუმლოა დაზარალებულთა და მოწმეების დასაცავად და ასევე გამოძიების დასაცავად. მიუხედავად ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ მოცემულ სიტუაციაში განხილული ქცევა, სავარაუდოდ, გრძელდება და რომ ორდერების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობამ შეიძლება ხელი შეუწყოს დანაშაულთა შემდგომი ჩადენის თავიდან აცილებას, პალატამ მიიჩნია, რომ მართლმსაჯულების ინტერესებში შედის რეესტრის უფლებამოსილება. საჯაროდ გაამჟღავნოს ორდერების არსებობა, ეჭვმიტანილთა ვინაობა, დანაშაულები, რომლებზეც ორდერი არის გაცემული და პალატის მიერ დადგენილი პასუხისმგებლობის ფორმები.

ზემოაღნიშნული დაკავების ორდერი გაიცა პროკურატურის 202 წლის 22 თებერვალს წარდგენილი განცხადებების საფუძველზე. - ნათქვამია პააგის სასამართლომ.