ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში (ცესკო) ელექტრონული არჩევნებისას ამომრჩეველთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ცესკოს თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელობას არჩევნების მოდერნიზებისა და ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ გაწეული საქმიანობა და სამომავლო გეგმები გააცნო. როგორც ცესკოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და ამომრჩეველთა უსაფრთხოება კენჭისყრის დღეს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს.

„დღევანდელ სამუშაო შეხვედრაზე დეტალურად განვიხილეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი,რომელიც პერსონალური მონაცემების დაცვას უკავშირდება, განსაკუთრებით ტექნოლოგიური ინტერვენციის კონტექსტში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურთან თანამშრომლობის გაღრმავება, იმისათვის რომ ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შევუწყოთ მონაცემების დაცვას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად“, - განაცხადა გიორგი კალანდარიშვილმა.

ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გაიმართა დღეს საარევნო ადმინისტრაციაში ელექტრონული საშუალებებით კენჭისყრის ჩატარებისას პერსონალური მონაცემების დაცვი შესახებ. ვისაუბრეთ, თუ როგორ უნდა გნხორციელდეს მონაცემთაამუავება, რათა დაცული იყოს უსაფრთხოების ზომები. შევთანხმდით სამომავლო თანამშრომლობაზე, იმისათვის რომ არჩევნების დროისთვის სამსახურმა შეიმუშაოს სახელმძღვანელო რეკომენდაცია მონაცემთა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით“, - აღნიშნაპერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის  უფროსმალელა ჯანაშვილმა.

შეხვედრაზე ასევე შეთანხმდნენ, რომ საარჩევნო პროცესში ელექტრონული  ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური თანამშრომლების ინფორმირების მიზნით, ცესკო მათთან შეხვედრას გამართავს და დეტალურად გააცნობს საარჩევნო ტექნოლოგიებს და პროცედურებს.