ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის „ქიმიური ნივთიერებების სათანადო მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება“ ფარგლებში, ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში ჩართული სახელმწიფო უწყებებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის სემინარი გაიმართა.

სემინარზე მონაწილეებმა „ქიმიური ნივთიერებების და ნარევების შესახებ“ კანონპროექტის სამუშაო ვერსია განიხილეს.

განხილვას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი ესწრებოდა.

როგორც მინისტრის მოადგილემ სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს (CzDA) ფინანსური მხარდაჭერით, კომპანიებთან - DEKONTA და MEDYSTIL ერთად ახორციელებს „ქიმიური ნივთიერებების სათანადო მართვის შესაძლებლობების გაძლიერების" პროექტს, რომლის მიზანი ქიმიური ნივთიერებების მართვის სისტემის ევროპულ მოდელთან შესაბამისობაში მოყვანა, კანონმდებლობის შემუშავება და ეროვნულ დონეზე შესაძლებლობების გაძლიერებაა.

„საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ქიმიური ნივთიერებების ეფექტიანი მართვა საკმაოდ რთული, შრომატევადი და ხანგრძლივი

პროცესია, რომელიც მოითხოვს მართვის ისეთი სისტემის შექმნას, რომელიც შესაბამისობაში იქნება მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ სისტემებთან.  ჩეხეთის გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ქვეყანაში ქიმიური ნივთიერებების მართვის ეფექტიანი სისტემის შექმნის ხელშეწყობაში. იმედი მაქვს, ერთობლივი ძალისხმევით, შევძლებთ უფრო მეტის გაკეთებას ქიმიური ნივთიერებების მართვის კუთხით და მნიშვნელოვან პროგრესს მივაღწევთ გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების მიზნების განსახორციელებლად“, - განაცხადა სოლომონ პავლიაშვილმა.

ქიმიური ნივთიერებებისა და ნარევების ახალ კოდექსს საკანონმდებლო სივრცეში გადმოაქვს ქიმიური ნივთიერებების რეგისტრაციის, შეფასების, ავტორიზაციისა და შეზღუდვის შესახებ (REACH) და ქიმიური ნივთიერებების და ნარევების კლასიფიკაციის, ეტიკეტირებისა და შეფუთვის შესახებ (CLP) რეგულაციები.

კანონპროექტის განხილვას ქიმიური ნივთიერებების მართვის ჩეხი ექსპერტები უძღვებოდნენ.

სემინარს საქართველოს მთავრობის, შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქიმიური ნივთიერებების მართვის სფეროში ჩართული კერძო სექტორის 30-მდე წარმომადგენელი და ბიზნესს ომბუდსმენი ესწრებოდნენ.