ახალი სპეც-ტექნიკა  მორგებულია მუნიციპალიტეტის რელიეფზე, რომელიც მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს და გააუმჯობესებს  ნარჩენების ეფექტურ  მართვას.ახალი „ივეკოს“ ფირმის სპეც-ტექნიკაში, მუნიციპალიტეტის მერიამ 430 630 ლარი გადაიხადა.  ჯამში, მუნიციპალიტეტს 3 ერთეული ნაგავმზიდი მოემსახურება.