ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ვირტუალური სწავლება

კვლევა: ვირტუალურმა სწავლებამ, შესაძლოა, ზიანი მიაყენოს ბავშვების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას

ვირტუალურმა სწავლებამ შეიძლება უფრო მეტი საფრთხე შეუქმნას ბავშვთა და მშობელთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობას, ვიდრე დაწესებულებაში სწავლას,…