ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

უფასოდ ჩართვა

პარლამენტს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნების სპორტში უფასოდ ჩართვის ინიციატივით მიმართეს

პარლამენტს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეს.

პარლამენტს სოციალურად დაუცველი არასრულწლოვნების სპორტში უფასოდ ჩართვის ინიციატივით მიმართეს

პარლამენტს სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის სპორტის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადებით მიმართეს.