ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

თაკო ჩარივიანი

ჩარკვიანი „ჩრდილოვან კაბინეტს”: აქციას რომ დანიშნავ – ხალხს ნუ ეტყვით, „არ მოხვიდეთ ჩვენი…

აქციას რომ დავნიშნავ – ეს მე ვიქნები თუ სხვა, არ “გამოხტეთ რომელიმე -“ზოგიერთი ლიდერი” და ხალხს ნუ დააბნევთ და ნუ ეტყვით და ნუ მოუწოდებთ „არ მოხვიდეთ…