ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სქესთა რაოდენობრივი თანაფარდობა დაბადებისას საქართველოში

ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა საქართველოში 2020 წელს 2019 წელთან შედარებით 3,7%-ით შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2020 წლის ძირითადი დემოგრაფიულ მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს.