ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სისიხლის სამართალი

იუსტიციის მინისტრმა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემის შესახებ კონფერენცია გახსნა

პენიტენციური სისტემის ორგანიზაციული გაძლიერება; სამუშაო პირობებისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; ახალი მცირე ზომის დახურული ტიპის დაწესებულებების…