ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სასოფლო სამეურეო მიწა

მთავრობის გადაწყვეტილებით, სასოფლო მიწის ნაკვეთის შესყიდვაზე დაწესებული შეზღუდვა მოიხსნება

ჩვენი გადაწყვეტილებით, აღნიშნული პროგრამა კიდევ უფრო ფართოვდება, კერძოდ: გამოსყიდვის უფლება იჯარით გაცემული „სახნავი“კატეგორიის მიწების გარდა ამ…