ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

საკომუნიკაციო საბჭო

წიაღის სექტორის რეფორმის საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო შეიქმნა

წიაღის სექტორის რეფორმის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა უწყებათაშორისი საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც…

წიაღის სექტორის რეფორმის საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო შეიქმნა

წიაღის სექტორის რეფორმის კოორდინაციის მიზნით საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შეიქმნა უწყებათაშორისი საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც…