ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სადეპოზიტო ვალდებულებები

აპრილში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1,268.5 მლნ ლარით…

2020 წლის აპრილში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1,268.5 მლნ ლარით (4.4 პროცენტით) შემცირდა და 27.6 მლრდ ლარს…

მარტში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1,539.3 მლნ ლარით გაიზარდა

2020 წლის მარტში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1,539.3 მლნ ლარით (5.8 პროცენტით) გაიზარდა და 28.1 მლრდ ლარს…

დეკემბერში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 20.7 მლნ ლარით…

2019 წლის დეკემბერში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 20.7 მლნ ლარით (0.1 პროცენტით) შემცირდა და 26.3 მლრდ ლარს…

სექტემბერში, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 284.1 მლნ ლარით გაიზარდა

2019 წლის სექტემბერში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 284.1 მლნ ლარით (1.1 პროცენტით) გაიზარდა და 25.6 მლრდ ლარს…

აგვისტოში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 341.5 მლნ ლარით…

2019 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 341.5 მლნ ლარით (1.4 პროცენტით) გაიზარდა და 25.3 მლრდ ლარს…

2019 წლის ივლისში საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 355.9 მილიონი ლარით გაიზარდა

2019 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 355.9 მლნ ლარით (1.4 პროცენტით) გაიზარდა და 25.0 მლრდ ლარს…

მაისში, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 808.3 მლნ ლარით გაიზარდა

2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 808.3 მლნ ლარით (3.5 პროცენტით) გაიზარდა და 24.0 მლრდ ლარს…

ივლისში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1.1%-ით გაიზარდა

2018 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 231.5 მლნ ლარით (1.1 პროცენტით) გაიზარდა და 20.5 მლრდ ლარს…

აგვისტოში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 4.9%-ით გაიზარდა

2017 წლის აგვისტოში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 841.1 მლნ ლარით (4.9 პროცენტით) გაიზარდა და 17.8 მლრდ ლარს…

ივლისში, წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 1.1%-ით გაიზარდა

2018 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით, საბანკო სისტემის სადეპოზიტო ვალდებულებები 231.5 მლნ ლარით (1.1 პროცენტით) გაიზარდა და 20.5 მლრდ ლარს…