ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

სააღცევნო უბნები

დღეს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შუალედური და მერის არჩევნები, აჭარაში-უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება

დღეს, საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად იმართება საკრებულოების შუალედური არჩევნები თბილისის, თელავის, თეთრიწყაროს და ონის მუნიციპალიტეტების 39…