ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ქვეყნების რანჟირება ატმოსფეროში გაფრქვეული CO2-ის რაოდენობის მიხედვით

გრინპისი: 2045 წლისთვის გერმანია კლიმატ-ნეიტრალური პირუტყვის სულადობის განახევრების გარეშე ვერ…

გრინპისის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის შედეგად, ასეთ დასკვნა ფრაიბურგის გამოყენებითი ეკოლოგიის ინტიტუტის მეცნიერებმა გამოიტანეს

რომელი ქვეყნების ისტორიული პასუხისმგებლობაა ატმოსფეროში სათბურის აირების კონცენტრაციის ზრდით…

ბრიტანული ანალიტიკური ჯგუფი Carbon Brief კლიმატის ცვლილებაზე ქვეყნების პასუხისმგებლობის რანჟირებას ინდუსტრიალიზაციის პერიოდის დაწყებიდან დღემდე მათ…