ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ყასბები

ბრიტანეთის ხელისუფლება ყასბებზე 800 ვიზას სასწრაფო წესით გასცემს

ბრიტანეთის მეღორეობის სექტორში წარმოქმნილი პრობლემების შესუბუქების მიზნით ბრიტანეთის ხელისუფლება ყასბებისთვის დროებითი ვიზების სასწრაფო წესით…