ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

პროფესიონალური ნიშნით სავალდებულო ვაქცინაციის მომხრე გერმანელთა რაოდენობა