ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

პირუტყვის სულადობის განახევრება

გრინპისი: 2045 წლისთვის გერმანია კლიმატ-ნეიტრალური პირუტყვის სულადობის განახევრების გარეშე ვერ…

გრინპისის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის შედეგად, ასეთ დასკვნა ფრაიბურგის გამოყენებითი ეკოლოგიის ინტიტუტის მეცნიერებმა გამოიტანეს