ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

მომხმარებლისთვის მიწოდებული ელექტროენერგიის მოცულობა

იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილი მოხმარებელთათვის მიწოდებულ ელექტროენერგიაში ისტორიულ მაქსიმუმზეა

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი (ესკო) მიმდინარე წლის 10 თვის ელექტროენეგიის ბალანსის შესახებ მონაცემებს აქვეყნებს