ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

მომხმარებელზე მიწოდებული ელექტროენერგია