ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ინდოეთის რესპუბლიკის უმაღლესი მოსამართლე

უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ არასრულწლოვანზე სექსუალურად მოძალადეს მსხვერპლზე დაქორწინება ურჩია

არასრულწლოვანზე სექსუალურ ძალადობაში ეჭვმიტანილი პირისადმი ინდოეთის უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარის შეთავაზებამ. მსოფლიო პრესის ყურადღება მიიპყრო.