ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

გლდანის სასწავლო ცენტრი

გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრი მომავალი სასწავლო წლიდან ავტო საქმის მოდულური პროგრამების…

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითრების სააგენტოს მიერ გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრის ბაზაზე ავტო სახელოსნო შენდება.