ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

გიორგი ხანიშვიილი

„სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკისა და სერვისების კომპანიის“ სადემონსტრაციო ნაკვეთზე კარტოფილის…

გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის მინისტრის  პირველი მოადგილე  გიორგი ხანიშვილი შპს „სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკისა და სერვისების კომპანიის“…