ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია

ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, გერმანიის ფედერალურ არჩევნებში გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულ…

გერმანიაში ფედერალური არჩევნებში ხმის მიცემის პროცედურა დასრულდა და ხმების დათვლა დაიწყო