ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ევროკომისიის მიერ საქართველოში გაცემული კოვიდ სერტიფიკატის აღიარება