ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

დევნილი სტუდენტები

4 დევნილ სტუდენტს სწავლის საფასური დაუფინანსდა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროსთან გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის…