ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ბოუჯეტის დეფიციტი

ევროზონის 19 ქვეყნის მთლიანი ბიუჯეტის დეფიციტი, წინა წელთან შედარებით, წელს 10-ჯერ გაიზრდება

ევროზონის 19 ქვეყნის მთლიანი ბიუჯეტის დეფიციტი წელს 10-ჯერ გაიზრდება წინა წელთან შედარებით და მიაღწევს 976 მილიარდ ევროს, ანუ მშპ-ს 8.9%-ს, ახალი…