ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ბიზნესის განწყობა

“მომხმარებელს და ბიზნესს სახელმწიფოს ჩაურევლად შეუძლიათ გაცვლითი კურსის შეცვლა”

2015 წლის მეორე კვარტალში მკვეთრი ვარდნის შემდეგ, ბიზნესის განწყობა მესამე კვარტალში გაუმჯობესდა. ISET-ის კვლევის მიხედვით, არსებული…