ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ატმოსფერული ჰაერი

ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ატმოსფერული ჰაერის შესახებ ლექცია ჩატარდა

გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობისა და გარემოსდაცვით საკითხებზე ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების მიზნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის…

ნოე მეგრელიშვილი: WHO-ს მონაცემებით საქართველო ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით 86-ე ადგილზეა

ამის შესახებ,საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ინტეგრირებული მართვის დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის დაცვის…