ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ატმოსფეროში გაფრქვეული CO2-ის რაოდენობა

რომელი ქვეყნების ისტორიული პასუხისმგებლობაა ატმოსფეროში სათბურის აირების კონცენტრაციის ზრდით…

ბრიტანული ანალიტიკური ჯგუფი Carbon Brief კლიმატის ცვლილებაზე ქვეყნების პასუხისმგებლობის რანჟირებას ინდუსტრიალიზაციის პერიოდის დაწყებიდან დღემდე მათ…