ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ანდრია ჯაღამიძე

მცხეთა-თბილისის ეპარქიული კომისია: მღვდელ-მონაზონი ანდრიას ქმედებები ექვემდებარება განკვეთას

საქართველოს საპატრიარქოში შედგა მცხეთა-თბილისის მუდმივმოქმედი ეპარქიული კომისიის სხდომა, სადა მღვდელ- მონაზონ ანდრია(სარია) იყო მიწვეული.