ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ალესანდრე ხუბულოვი

სახელმწიფო “კორტების სპეცოპერაციის“ დროს დაღუპულ ალექსანდრე ხუბულოვის ოჯახს ზიანს და…

2021 წლის 30 მარტის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილებით, სახელმწიფო 2006 წელს, ე.წ. „კორტების სპეცოპერაციის“…