ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

ალექსანდრე კიკნაძე

სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეთაურად ალექსანდრე კიკნაძე დაინიშნა

სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლად პოლკოვნიკი ალექსანდრე კიკნაძე დაინიშნა. სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლისთვის საბრძოლო დროშის გადაცემის…

სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეთაურად ალექსანდრე კიკნაძე დაინიშნა

სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლად პოლკოვნიკი ალექსანდრე კიკნაძე დაინიშნა. სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლისთვის საბრძოლო დროშის გადაცემის…