ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

აესს

აშშ და აესს გაგებით, „გრინპისი იაპონია” კი კრიტიკით ხვდება ფუკუშიმას რეაქტორის წყლების…

იაპონიის ხელისუფლებამ ფუკუშიმას ატომური რეაქტორის წყლების ოკეანეში გადღვრის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება