ათვალიერებთ საკვანძო სიტყვას

156 სკოლა

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ თბილისის N156 საჯარო სკოლაში…

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ სარემონტო სამუშაოები დაასრულა ქალაქ თბილისის N156 საჯარო სკოლაში.