პარლამენტში იგეგმება „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონში ცვლილებების პროექტის პირველი მოსმენით კენჭისყრა

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტს, რომლის მიხედვით, კომუნიკაციების კომისიას დამატებითი ფუნქცია ენიჭება,  პირველი მოსმენით კენჭს დღეს უყრიან.

კანონპროექტის მიხედვით თუ კომისიის მიერ ავტორიზებული/ლიცენზიის მფლობელი პირისათვის დაკისრებული ჯარიმები ვერ უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებას და აღსრულების დაყოვნებამ ან ავტორიზაციის შეჩერებამ/ლიცენზიის გაუქმებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას, ქვეყნის ეკონომიკურ ინტერესს ან ბაზარზე არსებულ კონკურენტულ გარემოს, კომისია უფლებამოსილია, დანიშნოს სპეციალური მმართველი, რომელიც უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებას.

არასამთავრობო სექტორშის შეფასებით, კომუნიკაციების კომისიის მიერ მომზადებული კანონპროექტი მედიის საქმიანობაში ჩარევის მიმართულებით საფრთხეს შეიცავს.

მსგავსი სიახლეები
კომენტარები
იტვირთება...