დღეს, დმანისის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა

დღეს, საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე განიხილეს დღის წესრიგით განსაზღვრული შემდეგი საკითხიები:

დადგენილება: დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ;
დადგენილება: „დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
დადგენილება: ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
დადგენილება: „დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცების და პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
დადგენილება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ;
დადგენილება: დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ;
განკარგულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ
განკარგულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშის განხილვის შესახებ;
განკარგულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ქონების ააიპ ,,დმანისის სათნოების სახლისათვის’’ (ცენტრ. გათბობის ქვაბი) უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
განკარგულება: ,,დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს „ენ ბი ჯი“ ჯგუფს შორის დადებული 2020 წლის 19 მარტის N4 ნასყიდობის ხელშეკრულების საინვესტიციო პირობების შეცვლის შესახებ’’ დ

კომენტარები
იტვირთება...