არქივი

ოქტომბერი 21, 2017

საქართველოს მოქალაქეები დღეს 64 საკრებულოს 2058 წევრს და 64 მერს აირჩევს

დღეს, 2017 წლის 21 ოქტომბერს საქართველოში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველი თემის მერის…